En spretig blogg om svensk poker och att spendera all vaken tid på casino

I samband med pokerboomen i Sverige blev det naturligt nog också väldigt populärt att diskutera poker i olika former. Utöver att det pratades poker i fikarum, över köksbord, på tåget, i telefon och på promenader användes föga förvånande även det som stod till buds på internet. Flera pokerprofiler startade pokerbloggar på de vanliga bloggportalerna. Flera de som inte var kända för sitt spel redan innan blev det i och med skrivandet om sitt eget spel. Inom kort erbjöd även de flesta stora pokerportaler också en bloggtjänst gratis. Bloggen blev pokerdagboken för många, där de kunde vädra sina tankar kring allt från ”money management” och ”table selection” till strategin i specifika spelade händer.

I samband med detta utvecklades också så kallade ”hand converters” och ”replayers”. Convertern var ett verktyg för att göra om en spelad hand till läsbar text så att man kunde återge vad som hänt i en faktisk pott. Detta var minst lika viktigt för de som rapporterade direkt från pokerturneringarna, men blev också en naturlig del av pokerdagböckerna. Replayern var en grafisk motsvarighet, i praktiken en videospelare som visade en spelad hand.

Pokerbloggar handlade inte bara om poker

En del pokerbloggar fokuserade inte alls på det dagliga spelet, utan kunde istället handla om en specifik turnering, ett casino eller en resa. En av Sveriges största och mest uppskattade pokerbloggare genom tiderna, Indiscreet, började sin berättelse under storturneringen Monte Carlo Millions 2005, dit han hade kvalat in. Bloggen, som i många år efteråt, fortfarande hade turneringens namn innan den slutligen bytte namn till indipoker, uppkom för att upphovsmannen skulle kunna delge vänner och familj hur det gick för honom. När resan var över fortsatte han att skriva, och texterna övergick till att handla om allt från enskilda detaljer i det egna spelet till att göra utredande granskningar om oegentligheter i spelbranschen. Många av de som började jobba i branschen istället för att i första hand spela spelet startade också bloggar. Eller vice versa; bloggen ledde till större och betalda uppdrag. här fokuserade texterna ofta på branschfrågor, arbetssituationer på casinon eller rena debattinlägg kring det som just då var aktuellt. Inte sällan under boomen uppstod så kallade ”beefar” mellan två eller flera profiler som var oense om skeenden eller bara hade kommit på kant med varandra.

Pokerforumens glansdagar

Omkring 2004-2005 drog de första dedikerade pokerforumen igång i Sverige, och det var här som pokerdagboken i ordets rätta bemärkelse uppstod och utvecklades. I dagbokssektionen kunde vem som helst starta en dagbok, i praktiken en forumtråd där trådstartaren skrev mer eller mindre pokeranknutna poster relativt frekvent. då en stor del av Sveriges pokeraktiva hängde på forumen blev frekvent uppdaterade dagböcker för det mesta tämligen lästa även om ägaren spelade lågt, och den mest välbesökta pokerdagboken har idag flera miljoner sidvisningar totalt, och tusentals postningar.

Skillnaden mot en vanlig blogg och en pokerdagbok på ett forum, utöver att många dagböcker samlades på ett och samma ställe, var också den direkta interaktionen med läsarna. Varje besökare kunde göra inlägg i dagboken på i princip samma villkor som den som startat dagboken. Det var inte heller ovanligt att två eller fler personer delade på en dagbok. På så sätt hjälptes man inte bara åt att sprida kännedom om dagboken i sina egna kanaler och kontaktnät, utan det blev lättare att hålla en hög postningsfrekvens. På så sätt blev dagboken mer vital. I takt med att pokerboomen lade sig något växte dagböckerna fram till att bli de mest populära sektionerna på pokerforumen, och vanligen den plats där nya medlemmar började sin pokerresa. I alla fall när det kom till att dela med sig av sitt spel och sina tankar kring spelet.

Det blev också väldigt tydligt att det inte var de som var språkligt mest framstående som blev mest uppskattade, utan de som hade något nytt och annorlunda att berätta. Oavsett om det var att de var först med att spela högt och skriva om det, om de vågade ta ut skvallersvängarna mest, eller om de var bra på peka på rätt problem i branschen.

Sociala medier och streaming tar över

Idag har mycket av det som lockade med bloggar, dagböcker och forum naturligt flyttat över till sociala medier och Facebook, en trend som inte är unik för poker eller casinospel. Detta är generellt för alla subkulturer och intresseområden.

För de som specifikt ville dela med sig av sitt spel kom också nya landvinningar i tekniken man kunde använda sig av. Först i form av Youtube som lämpade sig bra för att visa sitt spel, och sedan genom mer eller mindre direkt streamande på kanaler som Twitch. I USA finns idag branschprofiler som helt kan livnära sig på intäkter från dessa kanaler, oavsett hur själva spelet går.
Samtidigt kommer intresset för ämnesspecifika mötesplatser att finnas kvar i någon mån så länge som ämnet i sig lever. Pokern lever och frodas i hög grad, och behovet av att prata och ventilera fortlever. Detta visar sig inte minst genom att det varje månad året runt startas nya pokerdagböcker i Sverige, och har så gjort sedan de tekniska möjligheterna att göra så uppkom.